Figlo-Fighters

Figlo-fighters

Fani boksu twierdzą, że sport ten jest połączeniem atletyki, rozwoju (fizycznego
i umysłowego), sportowego ducha oraz poczucia własnej wartości, które dzieci wynoszą z zajęć. Boks ma ich uczyć polegania na sobie, szacunku dla przeciwnika i dla jego umiejętności. Ma rozładowywać napięcie emocjonalne, uczyć kontroli nad uczuciami gniewu i strachu, umiejętności przezwyciężania zmęczenia oraz bólu. W treningach “Fight Clubu” w Łodzi biorą udział dzieci w wieku od 4 do 11 roku życia.